Webinar: Vereenvoudiging van de complexiteit van Multi-Carrier Parcel Management | 8 oktober 2020Registreernu

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de algemeen beschikbare website van Logistyx op logistyx.com en de pagina's die aan deze domeinnaam (deze "website") zijn gekoppeld. Door de toegang tot en het gebruik van deze website op welke manier dan ook, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website ("Gebruiksvoorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Bijwerken van de gebruiksvoorwaarden

Logistyx ("Logistyx") kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U moet vaak terugkomen, zodat u op de hoogte bent van uw huidige rechten en verantwoordelijkheden. Als u deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden bindend accepteert. Indien de gebruiksvoorwaarden op enig moment niet meer acceptabel zijn voor u, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ("Intellectuele Eigendom") met betrekking tot deze website en de inhoud ervan ("Inhoud") zijn het exclusieve eigendom van Logistyx of derden. De inhoud wordt beschermd door lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving. Elementen van deze website zijn ook beschermd door de wetgeving op het gebied van trade dress, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Logistyx u geen enkele licentie of ander uitdrukkelijk of impliciet recht op het Intellectuele Eigendom van Logistyx of van een derde partij. Logistyx geeft u toestemming om deze website op uw computer weer te geven en pagina's van deze website af te drukken, uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden. Geen enkele inhoud van deze website mag worden gewijzigd of herverdeeld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Logistyx.

Koppeling

Deze website kan links naar andere websites en bronnen bevatten en wordt alleen voor het gemak aangeboden. Logistyx is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van gelinkte websites. Het opnemen van een link naar een website impliceert geen goedkeuring door Logistyx van de website of enig bedrijf, idee, informatie, product of dienst op of voortvloeiend uit een dergelijke gelinkte website.

Gedragsregels

Naast deze gebruiksvoorwaarden is uw gebruik van deze website onderworpen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord deze website niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze gebruiksvoorwaarden.

Verklaring van niet-aansprakelijkheid

DEZE WEBSITE EN ALLE INHOUD, MATERIAAL EN INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE WORDT GETOOND OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS, IS UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN. LOGISTYX GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN OF DAT DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR IS, EN WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN BESCHREVEN EN EVENTUELE LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN.TENZIJ ANDERS IS VERBODEN DOOR DE WET, ZIJN NOCH LOGISTICUS, NOCH EEN VAN ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, FILIALEN, LICENTIEGEVERS OF PARTNERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SECUNDAIRE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK OF JURIDISCHE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF ANDERSZINS VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE LOGISTIEK DIENSTVERLENER OF ZIJN LEIDINGGEVENDEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, FILIALEN, LICENTIEGEVERS. OF DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIERS JEGENS U, ONGEACHT DE OORZAAK OF DE JURIDISCHE THEORIE, HET BEDRAG DAT U IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE AAN LOGISTYX HEEFT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, OVERSCHRIJDT.

Cookies en webbakens

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Raadpleeg het Privacybeleid van Logistyx voor meer informatie.

Privacybeleid

Logistyx respecteert uw wens voor privacy. Raadpleeg het Privacybeleid van Logistyx voor meer informatie.

Recht en jurisdictie

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Illinois-recht van toepassing. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend worden voorgelegd aan de staats- en federale rechtbanken in Cook County, State of Illinois.